Prestari Servicii SRL / SRL-D

Pachet A
LEI 200/luna

Pana la 10 facturi / luna

Numar nelimitat de bonuri

Deplasare la sediul clientului

Optimizarea impozitelor

Intocmirea, parafarea si depunerea bilantului contabil

Raport lunar de activitate (Balante si Raportari)

Consultanta specializata

Zeci de alte servicii

+ 100 LEI/luna pentru platitori de TVA

Pachet B
LEI 250/luna

Intre 11 si 20 facturi / luna

Numar nelimitat de bonuri

Deplasare la sediul clientului

Optimizarea impozitelor

Intocmirea, parafarea si depunerea bilantului contabil

Raport lunar de activitate (Balante si Raportari)

Consultanta specializata

Zeci de alte servicii

+ 100 LEI/luna pentru platitori de TVA

Pachet C
LEI 300/luna

Intre 21 si 30 facturi / luna

Numar nelimitat de bonuri

Deplasare la sediul clientului

Optimizarea impozitelor

Intocmirea, parafarea si depunerea bilantului contabil

Raport lunar de activitate (Balante si Raportari)

Consultanta specializata

Zeci de alte servicii

+ 100 LEI/luna pentru platitori de TVA

Pachet D
LEI 400/luna

Intre 31 si 40 facturi / luna

Numar nelimitat de bonuri

Deplasare la sediul clientului

Optimizarea impozitelor

Intocmirea, parafarea si depunerea bilantului contabil

Raport lunar de activitate (Balante si Raportari)

Consultanta specializata

Zeci de alte servicii

+ 100 LEI/luna pentru platitori de TVA

Tarifele nu includ TVA.

Toate pachetele includ urmatoarele Servicii financiar – contabile:

 • Depunerea Declaraţiilor şi avizarea Registrelor, imediat după înfiinţare;
 • Achitarea eventualelor amenzi în cazul în care ne facem vinovaţi de întarzierea depunerii declaraţiilor sau de înregistrarea incorectă a informaţiilor în contabilitate;
 • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare, în conformitate cu normele legale în vigoare şi principiile contabilităţii;
 • Optimizarea impozitelor de plată şi oferirea de soluţii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Întocmirea jurnalelor de cumpărări şi vânzări, stabilirea TVA de plată/recuperat;
 • Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege (Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare) şi a Registrului de evidenţă fiscală;
 • Întocmirea decontului de TVA şi depunerea acestuia în termenele legale;
 • Calculul impozitului pe profit, a impozitului pe veniturile microîntreprinderii, a impozitului pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente, precum și întocmirea şi depunerea declaraţiilor în termenele legale;
 • Informarea sistematică asupra modificărilor legislative financiar-contabile, cu impact asupra activităţii Dvs.;
 • Întocmirea ordinelor de plată aferente obligaţiilor de plată către Bugetul de Stat (impozitul pe profit, impozitul pe venit, dividende etc.);
 • Identificarea şi  întocmirea, tuturor documentelor, declaraţiilor cu privire la orice alte taxe sau impozite stabilite de autorităţile statului şi care afectează beneficiarul;
 • Întocmirea, parafare şi depunerea bilanţului contabil;

Raport lunar de activitate (Balanţe de verificare lunară, Balanţe analitice și Raportări).